Nika Vajnhandl
Čet, 6.5.2021 15:32
Minister Boštjan Koritnik je ob podpisu dogovora izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem z Mestno občino Ljubljana in z županom Jankovićem.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes v Mestni hiši z županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem podpisal Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020–2023. 

Na podlagi danes podpisanega dogovora bo Vlada Republike Slovenije za projekte na območju Mestne občine Ljubljana, ki so pomembni  za vlado, v naslednjih treh letih predvidoma namenila 13,7 milijona evrov proračunskih sredstev, izvedla pa se bo tudi menjava nekaterih zemljišč in prostorov.

Minister Boštjan Koritnik je ob podpisu dogovora izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem z Mestno občino Ljubljana in z županom Jankovićem.

»Veseli me, da smo po dvigu povprečnine na 628,20 evra in sprejetju Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki občinam prinaša skoraj 70 milijonov evrov prihrankov, z ekipo na ministrstvu za javno upravo in na Mestni občini Ljubljana uskladili vsebino dogovora, ki ga danes tudi uradno podpisujemo. S tem omogočamo našemu glavnemu mestu Ljubljani, da bo postala še bolj napredna, urejena, ljudem prijazna in zelena,« je ob tem še poudaril minister.

Dogovor za obdobje 2020–2023 vsebuje 29 programov in nalog, ki se nanašajo na delovno področje šestih ministrstev (za notranje zadeve, pravosodje, obrambo, infrastrukturo, zdravje, izobraževanje, znanost in šport) in Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. V zvezi s tem se programi in naloge nanašajo na primer na spremembe občinskih prostorskih načrtov, menjavo zemljišč in prostorov, modernizacijo in rekonstrukcijo cest, nadgradnjo ljubljanskega železniškega vozlišča, izgradnjo nove sodne stavbe, zagotovitev zemljišča za vadbo policijskih psov, postavitev protihrupnih ograj, izvajanje parkirne politike in sistema vozlišč P+R, izgradnjo Tivolskega loka za neposredno povezavo Primorske z Gorenjsko železniško progo, novo železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice (1. faza), državne proslave in slovesnosti … Za izvedbo dogovorjenih programov vsaka stran zagotavlja sredstva v svojem proračunu.

V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije se v dogovoru opredelijo naloge glavnega mesta in državnih organov pri izvajanju programov in nalog, pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih letih. Določi se terminski načrt izvedbe dogovorjenih programov in nalog, ocenijo finančne in premoženjske posledice, določijo viri in pogoji financiranja ter uredijo druge medsebojne pravice in obveznosti.

Vlada Republike Slovenije je besedilo dogovora, ki je bil pred tem usklajen z Mestno občino Ljubljana, potrdila januarja 2021. Prvič je bil dogovor sicer sklenjen maja 2016 za obdobje 2016–2018. Nov dogovor se sklepa za obdobje 2020–2023. Finančne obveznosti nosi vsaka stran v skladu s svojimi pristojnostmi in sprejetimi proračuni, dogovor pa služi kot časovna in vsebinska uskladitev za obe strani pomembnih programov in nalog. 

Starejše novice