Slika je simbolična.
Ljubljanainfo
Tor, 31.1.2023 18:00
V začetku novega leta sta bila objavljena dva nova poziva Eko sklada: za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih elektrarn ter za naložbe v ogrevanja v stavbah. Preverili smo, kakšni so pogoji za pridobitev sredstev.

Eko sklad je v uradnem listu objavil nova poziva: za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo in za skupne naložbe v ogrevanja v stavbah s tremi in več deli.

Za kakšna poziva gre in kdo se lahko prijavi?

Sofinanciranje naložb v sončne elektrarne za samooskrbo

Kot so zapisali na Eko skladu, so predmet prvega javnega poziva izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. 

Za omenjene finančne spodbude se skupno predvideva deset milijonov evrov sredstev

Višina nepovratne finančne spodbude bo znašala 500 evrov za kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ter 50 evrov za kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije. 

Kdo lahko zaprosi za finančna sredstva?

Pravico do nepovratnih finančnih sredstev imajo tisti, ki so vložili v sončno elektrarno za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije.

Ob tem velja pravilo, da se financira naložbo, ki je bila izvedena od vključno 1. marca 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu že obratuje.

Navedeno pomeni, da morajo imeti vlagatelji že v času vložitve vloge pridobljeno vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva javni poziv, in da bodo naknadno lahko dopolnjevali vlogo zgolj z dokumentacijo, ki je nastala pred datumom vložitve vloge.

Za subvencije iz tega poziva torej ne morejo kandidirati občani, ki postavitev sončne elektrarne šele načrtujejo ali še nimajo izdanega soglasja za priključitev. Vloge prav tako ne morejo vložiti tisti, katerih sončne elektrarne še ne obratujejo ali tisti, ki so sončne elektrarne postavili pred 1. marcem lani.

Več informacij o razpisu najdete tukaj

Nepovratna finančna sredstva za ogrevalne sisteme v starejših stavbah

Drugi javni poziv Eko sklada pa se nanaša na nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posamezni deli. V ta namen je predvidenih za milijon evrov nepovratnih sredstev.

Te spodbude bodo znašale 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in bodo dodeljene za vgradnjo skupnega solarnega ogrevalnega sistema, kotla na lesno biomaso, ogrevalne toplotne črpalke, za zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

Do sredstev so upravičene tako fizične kot tudi pravne osebe, ki so etažni lastniki v stavbah s tremi ali več posameznimi deli.

Več informacij o razpisu najdete tukaj

Starejše novice