Vir: Odlok o urejenosti naselij in krajine, občina Moravske Toplice
Ljubljanainfo
Sob, 10.6.2023 14:00
Izdana so bila Priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine, občina vam lahko med drugim prepove tudi večbarvno fasado.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v sklopu državnega prostorskega reda skupaj s Skupnostjo občin Slovenije izdalo Priporočila za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine.

»Podobe mest, naselij in krajine, ki se odražajo v tipologiji, strukturi, obliki, barvi, svetlobi, zračnosti, materialih, vonjavah in hrupu, dajejo pomemben pečat prostoru, v katerem bivamo, delamo, potujemo in preživljamo prosti čas,« je v priporočilih zapisal Uroš Bežan, minister za naravne vire in prostor.

Občine lahko torej sprejemajo odlok o urejanju naselij in krajine, v katerem lahko prepovejo večbarvne fasade, odločijo, iz kakšnega materiala in kakšne oblike je lahko dvoriščna ograja, kakšna je lahko letna kuhinja in drvarnica ter podobno.

»Podobo naših mest in krajev kazijo kričeče barve fasad, neskladne in iznakažene hiše ter vsiljivi oglaševalski objekti«

Arhitekt Janez Koželj je zapisal, da podobo naših mest, krajev in odprte krajine po vseh slovenskih regijah vse bolj kazijo ruševine, podrtije, neskladne in iznakažene hiše, moteči kamnolomi, vsiljivi oglaševalski objekti in kričeče barve fasad.

»Vidni nered v prostoru narašča zaradi pomanjkanja politične in ponekod tudi strokovne volje, nedodelane pravne podlage zakonskih instrumentov in neenotna ukrepanja,« je dodal v priporočilu.

Priročnik je namenjen občinam, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, arhitektom, krajinskim arhitektom ter drugim deležnikom s področja urejanja prostora, ki se ukvarjajo z vprašanji o urejenosti naselij in krajine.

Občine lahko prepovejo zasteklitev balkona in določene naprave za sušenje perila

Občine lahko glede na razmere določijo, v katere od posegov bodo z odlokom posegale, zelo natančno lahko tudi predpišejo, kakšne so lahko fasade, terase, strehe, garaže, drvarnice, letne kuhinje, ograje in podobno.

Med drugim lahko občine prepovejo nedopustne fasadne elemente, kot so kiparska plastika, ornamenti izveski in podobno. Prepovejo lahko zasteklitev oziroma podobne gradbene posege na balkonu, določene naprave za sušenje perila, balkonsko pohištvo, zapiranje balkonske plošče in podobno.

Ne zidanim in drugim masivnim medsosedskim ograjam

V enem izmed osnutkov, ki je predstavljen v dokumentu, lahko razberemo, da so lahko medsosedske ograje narejene samo iz strnjeno nasajenega grmičevja, nizkega drevja, ali lahke lesene ograje. Zidane in druge masivne ograje niso dopustne.

Za žive meje se praviloma lahko uporabljajo avtohtone sorte drevnine, usmeritev letev pri lahkih lesenih ograjah mora biti pokončna, razmik med njimi pa do polovice širine letve. V primeru obcestne ograje je lahko razmik med letvami tudi ožji.

Lahke kovinske ali žične ograje so dopustne v območjih, ki ne vplivajo na arhitekturno in krajinsko podobo naselja. Priporočena višina ograje je 1,2 metra, ne sme pa presegati 1,5 metra vključno z opornim zidom.

V občini Moravske Toplice izvedli barvno študijo vseh 28 naselij

V priporočilih so med drugim izpostavili občino Moravske Toplice, glavne ugotovitve pa so bile, da se občinska uprava zaveda pomena urejenosti naselij in krajine, saj ima območje povišane možnosti za razvoj turističnih dejavnosti.

Izvedena je bila barvna študija fasad za vseh 28 naselij v občini, namen analize pa je bil prepoznati prevladujoč kolorit posameznega naselja.

Posebno pozornost so namenili popisu večjih odklonov oziroma odstopanj, ki negativno vplivajo na urejenost naselij in njihovo podobo.

Starejše novice