Ljubljanainfo
Sre, 6.9.2023 17:06
Po ugotovitvah Zveze potrošnikov Slovenije lahko mladoletniki preko spleta brez težav pridejo do alkoholnih pijač.

Slovenija po porabi čistega alkohola na prebivalca spada v sam svetovni vrh, kar velja tudi za mlade.

Dostopnost do alkohola je lahka, kar je potrdila tudi raziskava Zveze potrošnikov Slovenije, ki je pokazala, da lahko mladostniki tudi preko spleta brez ovir nakupujejo alkoholne pijače.

Mladoletniki lahko do alkoholne pijače preko spleta pridejo brez težav

Zveza potrošnikov Slovenije je julija letos v okviru programa 'Veš, kaj piješ' izvedla pregled prodaje alkoholnih pijač preko spleta.

Alkoholno pijačo so naročili v desetih spletnih trgovinah, izbrali so pet dobro obiskanih splošnih spletnih trgovin in pet specializiranih ponudnikov alkoholnih pijač.

Kjer je bilo mogoče, so izbrali možnost plačila ob prevzemu, kar je torej pomenilo, da je mlada oseba ob prevzemu alkoholno pijačo tudi plačala. Nakup in prevzem alkoholnih pijač so izvedli s pomočjo mlade polnoletne osebe, stare 19 let.

Nihče od desetih trgovcev ni zahteval osebnega dokumenta

V raziskavi so ugotovili, da nihče od izbranih trgovcev oziroma pogodbenih dostavljavcev ni od mlade osebe zahteval osebnega dokumenta za preverjanje starosti, kljub temu da zakon o omejevanju porabe alkohola prepoveduje prodajo alkoholnih pijač osebam, mlajšim od 18 let.

»Prav nihče od desetih trgovcev ali pogodbenih dostavljavcev ni od mlade osebe, ki je prevzela alkoholno pijačo na domu, zahteval osebnega dokumenta za preverjanje starosti.

To kaže na skrb vzbujajočo nedoslednost pri izvajanju zakonske zahteve za preverjanje starosti, ki je ključnega pomena za zaščito zdravja otrok in mladostnikov. O naših ugotovitvah v okviru pregleda smo obvestili tudi pristojne organe,« je ob predstavitvi rezultatov dejala Nina Križnik z Zveze potrošnikov Slovenije.

Kot je še dodala Križnikova, so bili ob pregledu spletnih strani ponudnikov sicer pozorni tudi na obvestila, pri čemer so ugotovili, da ima večina ponudnikov na spletnih straneh opozorila o nevarnostih prekomernega uživanja alkohola ali opozarjajo na zakonodajo, ki prepoveduje prodajo alkoholnih pijač mladoletnim osebam. A kot je opozorila, lahko mlada oseba takšna obvestila preprosto zaobide

Alkoholna pijača prodana več kot vsaki drugi mladoletni osebi

Manca Kozlovič iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija je ob tem kot skrb vzbujajoče označila dejstvo, da se v primerjavi z lanskim letom delež ugotovljenih kršitev v različnih oblikah prodajaln ni zmanjšal.

»Ostaja na isti ravni, saj je bila alkoholna pijača prodana več kot vsaki drugi mladoletni osebi (54 odstotkov),« je navedla.

»Starši in skrbniki bodo morali prevzeti aktivno vlogo pri spodbujanju varnih izbir«

Jasmina Bevc Bahar iz Zveze potrošnikov Slovenije pa je ob tem opozorila, da moramo, ko govorimo o pitju alkohola med mladimi, začeti z odraslimi.

Odnos slednjih, ne samo staršev in skrbnikov, temveč celotne družbe, namreč vpliva na to, ali bodo mladostniki pili alkohol in koliko ga bodo pili.

»Starši in skrbniki so za otroke najbolj vplivni vzorniki, zato morajo prevzeti aktivno vlogo pri spodbujanju varnih izbir ter biti pozitiven zgled, saj imajo najmlajši prvi stik z alkoholom pogosto prav v družinskem okolju,« je opozorila Bevc Bahar. 

Omejiti bomo morali dostopnost do alkohola

Ob tem je Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje izpostavila še rezultate mednarodne raziskave 'Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju', ki jo od leta 2002 v Sloveniji izvajajo vsake štiri leta, in kažejo, da je alkoholne pijače v življenju že kdaj pilo 15 odstotkov 11-letnikov, 40 odstotkov 13-letnikov, 71 odstotkov 15-letnikov in 86 odstotkov 17-letnikov.

Vsak četrti 15-letnik in vsak drugi 17-letnik pa je bil v življenju že vsaj dvakrat opit. Delež pitja alkohola med mladostniki v Sloveniji sicer upada, a še vedno presegamo mednarodno povprečje, je navedla Roškar.

Poudarila je tudi, da v Sloveniji beležimo visoko porabo alkoholnih pijač, večina prebivalcev uživa alkohol, tudi dostopnost alkohola je zelo visoka. Omejevanje dostopnosti do alkohola je tako po njenih besedah eden najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike, ki ga je kot takega prepoznala tudi Svetovna zdravstvena organizacija.

S tem pa se strinja tudi Bevc Baharjeva, ki je dejala, da morajo trgovci alkoholnih pijač poostriti postopke preverjanja. 

»Postopki preverjanja, ki jih uporabljajo spletni prodajalci alkohola, ne preprečujejo spletne prodaje mladoletnikom. Ključno je, da prevetrijo svoje postopke, izboljšajo pretok informacij (vključno s tem, da neko spletno naročilo vsebuje alkoholne pijače) in ustrezno izobrazijo svoje zaposlene, tudi dostavljavce, ter uvedejo dosledno preverjanje starosti ob dostavi nakupa, ki vsebuje alkoholno pijačo, če je na drugi strani mlajša oseba,« je zaključila Bevc Bahar.

Starejše novice