Ljubljanainfo
Čet, 16.6.2022 14:29
Odklanjanje krvodajalcev na podlagi njihove spolne usmerjenosti je odpravljeno.

S 1. julijem letos bo vnaprejšnje in trajno odklanjanje krvodajalcev zgolj na podlagi njihovih osebnih okoliščin spola in spolne usmerjenosti odpravljeno, so v odzivu na zagovornikovo odločbo o diskriminaciji pri krvodajalstvu sporočili iz Zavoda za transfuzijsko medicino.

»Pri merilih bomo za izbor darovalcev krvi, odslej  ocenjevali tveganost spolnega vedenja potencialnih darovalcev ne glede na njihov spol ali spolno usmerjenost,« sporočajo iz zavoda.

Različna obravnava oseb je diskriminatorna

Zagovornik načela enakosti je po prejetju prijave o diskriminaciji vseh istospolno usmerjenih moških pri krvodajalstvu v postopku ugotavljanja diskriminacije decembra 2021 ugotovil, da je ta različna obravnava oseb pri krvodajalstvu le na podlagi njihovega spola in spolne usmerjenosti diskriminatorna.

Tako je odločil, ker je s testom sorazmernosti ureditve ocenil, da avtomatična in trajna prepoved darovanja krvi za vse moške, ki so imeli spolne odnose z moškimi, ni povsem ustrezen, niti edini možen in tudi ne sorazmeren ukrep za zagotavljanje neoporečnosti darovane krvi.

Novookuženi z virusom HIV niso samo istospolno usmerjeni moški

Po oceni zagovornika trajna prepoved darovanja krvi samo za istospolno usmerjene in biseksualne moške ne more biti ustrezno sredstvo za zagotavljanje varnosti darovane krvi. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za obdobje 2009 – 2018 kažejo, da med novoodkritimi ljudmi, ki živijo z virusom HIV, niso bili zgolj moški, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Okrog šestnajst odstotkov žensk in moških je virus HIV dobilo ob heteroseksualnem spolnem odnosu, štirinajst odstotkov pa je bilo iz statistične kategorije neuvrščenih.

Z uveljavljeno prepovedjo darovanja se torej izključi le del tistih, ki bi lahko imeli katerega od krvno prenosljivih virusov.

Vsa darovana kri se dodatno preverja

Ukrep vnaprejšnje in trajne prepovedi darovanja krvi za vse moške, ki imajo spolne odnose z moškimi,  po oceni zagovornika ni nujen oziroma edini možen za zagotavljanje varnosti darovane krvi. Za doseganje tega cilja bi darovanje lahko prepovedali začasno in samo tistim, ki imajo več partnerjev ali tvegane spolne odnose.

Možnost prenosa HIV-a in drugih virusov, ki se prenašajo s krvjo, je namreč  predvsem odvisna od spolnega vedenja, ki pa s spolom in spolno usmerjenostjo ni nujno povezano. 

Vsa darovana kri pa se že vrsto let tudi preverja na morebitno prisotnost nekaterih virusov
 

Stigmatizacija ne zagotavlja večje varnosti, prej nasprotno

Stigmatizacija istospolne usmerjenosti pa sama po sebi ne zagotavlja večje varnosti v krvodajalstvu. Ugotavljanje dejstva, ali je kandidat za darovanje krvi imel spolne odnose z moškimi, namreč temelji na njegovi samoopredelitvi v posebnem vprašalniku za krvodajalstvo.

Vprašalnik izpolni neposredno pred darovanjem krvi. Zaradi stigme lahko kandidat v želji, da bi kri lahko daroval, obrazec namensko izpolni drugače.

Trajna prepoved krvodajalstva za vse moške, ki so imeli spolne odnose z moškimi, tako ni zanesljivo preverjanje varnosti darovane krvi, saj temelji samo na zaupanju v iskrenost kandidatov  pri izpolnjevanju vprašalnikov.

Vprašalnik hkrati ne zajame vseh, ki morda nevede prenašajo krvno prenosljive viruse, saj se le-ta osredotoči le na istospolno usemrjene moške.

Takšno preverjanje celotni družbi povzroča nesorazmerno več dejanske in potencialne škode, kot prinaša koristi, saj ob širjenju stigmatizacije posega v pravice posameznikov. Tako se lahko kri, ki je v resnici varna in bi lahko tistim, ki jo nujno potrebujejo, zavrača po nepotrebnem.

Zmaga zagovornika lanskega decembra

Zagovornik je tako decembra 2021 v obravnavani zadevi ugotovil diskriminacijo. Seznanil je Ministrstvo za zdravje in Zavod za transfuzijsko medicino.

Varuh človekovih pravic je obe instituciji že leta 2018 opozoril na potencialno neustreznost veljavne ureditve.

Zavod za transfuzijsko medicino je zagovornika obvestil, da bo s 1. julijem letos na podlagi sklepov Razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino in Razširjenega strokovnega kolegija za infektologijo izbor krvodajalcev spremenjen.

Ukinja se trajna odklonitev darovanja krvi zaradi spolne usmerjenosti in spolnega vedenja, ki jo nadomešča začasna odklonitev, odvisna od tveganosti posameznikovega spolnega vedenja ne glede na njihov spol ali spolno usmerjenost.

Starejše novice