Slika je simbolična (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Čet, 31.8.2023 14:00
Sklenili so sodno poravnavano, dobil je vse, kar je zahteval.

Sindikat občinskih redarjev je oznanil nov velik uspeh za občinske redarje.

»Na delovnem sodišču je bil sprožen individualni delovni spor našega člana zoper občino Grosuplje zaradi neizplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah, med pravdnim postopkom pa je občina Grosuplje z njim sklenila poravnavo.«

Dodatek za delo v rizičnih pogojih

Član SORS je s tožbo zahteval izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor za čas razglašene epidemije v Republiki Sloveniji za 100-odstotno evidentiranega delovnega časa, ko je opravljal svoje delovne naloge in obveznosti.

Občina Grosuplje je tožniku v času razglašene epidemije od 13. marca 2020 do 30. aprila 2020 izplačala dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov bruto urne postavke osnove plače za vse mesečno opravljene delovne ure.

Ni pa mu izplačala dodatka v obdobju od 1. maja 2020 do 31. maja 2020 ter od 1. decembra 2020 do 15. junija 2021, ko je bila prav tako razglašena epidemija.

»Ob tem še navajamo, da je občina Grosuplje v istih časovnih okoliščinah - v času razglašene epidemije, županu in direktorju občinske uprave izplačevala dodatek za rizične razmere za ves čas prisotnosti na delu, tudi za tiste mesece, ko ga občinskim redarjem ni izplačala, kar kaže na izrazito negativen odnos do občinskih redarjev in hkrati diskriminacijo.«

Zato sumijo, da je »v ravnanju občine Grosuplje oziroma njene pooblaščene osebe prišlo do nezakonitega oškodovanja občinskega proračuna, saj so bila sredstva za plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi zahtevka občine zagotovljena v proračunu Republike Slovenije in jih je refundiral državni proračun. S tem, ko zahtevek za izplačilo dodatka občinskim redarjem s strani občine Grosuplje resornemu ministrstvu ni bil podan, so bili roki zamujeni, zato je strošek za izplačilo na podlagi sodne poravnave pokril občinski proračun«.

Po vloženi tožbi sta stranki med pravdnim postopkom sklenili sodno poravnavo, s katero je občina redarju izplačala vse zahtevano, kar pomeni plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah za ves evidentiran delovni čas.

»S sklenjeno sodno poravnavo je občina Grosuplje priznala nezakonito ravnanje ter pritrdila stališču SORS, da so občinski redarji bili upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah. Po sodni poravnavi z našim članom so bili izplačila predmetnega dodatka deležni tudi vsi ostali zaposleni občinski redarji v občini Grosuplje.«

Starejše novice