Nika Vajnhandl
Pon, 7.6.2021 14:36
Ali bo Evropska unija uvedla obvezen sistem umetne inteligence za nove avtomobile?

Evropska unija naj bi uvedla obvezen sistem umetne inteligence za nove avtomobile, ki bo sam upočasnil, če bo hitrost presežena.

Določba naj bi zahtevala prodajo novih modelov vozil z vgrajenim informacijskim sistemom za prehitro vožnjo.

Inteligentna prilagoditev hitrosti 

Inteligentna prilagoditev hitrosti je sistem, ki voznika na več načinov obvesti in opozori na prekoračitev zakonske omejitve hitrosti.

Povezan je z GPS in digitalnimi zemljevidi ter se samodejno prilagaja omejitvam na posameznih cestah.

Inteligentna prilagoditev hitrosti deluje na več načinov:

  • informativni sistem inteligentne prilagoditve hitrosti daje vozniku povratne informacije prek vidnega ali zvočnega signala,
  • opozorilni sistem poveča nasprotni pritisk na stopalko za plin - otežuje pospeševanje,
  • intervencijski sistem inteligentne prilagoditve hitrosti pa z različnimi funkcijami, na primer z zmanjšanjem vbrizga goriva, zmanjša hitrost.

Voznik bo imel možnost ponastaviti ali zaustaviti sistem in prevzeti nadzor nad vozilom v vseh načinih.

Podpora novega sistema je velika

Na spletni strani Mobilnost in promet: Varnost v cestnem prometu so zapisali, da prekomerna hitrost povzroči približno 30 odstotkov smrtnih avtomobilskih nesreč. V povprečju od 40 do 60 odstotkov voznikov preseže omejitev hitrosti.

Zato je Evropska unija preučila vse načine, kako lahko napredna tehnologija izboljša prometno varnost. Poskusi s sistemom inteligentne prilagoditve hitrosti so bili izvedeni v desetih evropskih državah: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Madžarska, Nizozemska, Španija in Švedska. 

Prejšnja študija na Nizozemskem je pokazala, da bi lahko inteligentna prilagoditev hitrosti zmanjšala število sprejemov v bolnišnice za 15 odstotkov, število smrtnih primerov pa za 21 odstotkov.

Glede na raziskave državljanov Evropske unije bi približno 60 odstotkov do 75 odstotkov njih v svojih avtomobilih sprejelo sistem inteligentne prilagoditve hitrosti.

Sistem bo moral biti v vseh avtih do julija 2024

Javna razprava o osnutku nove evropske uredbe se je končala pred mesecem dni. Na srečanju maja so članice Evropske unije neuradno odobrile osnutek tehničnih specifikacij inteligentne prilagoditve hitrosti, ki bo uradno sprejet junija.

Evropski svet za varen prevoz je pozdravil odobritev inteligentne prilagoditve hitrosti s strani držav članic Evropske unije.

V skladu s predlaganim načrtom bo Evropska unija do prihodnjega leta imela najstrožje varnostne standarde za vozila na svetu s sistemi, ki vključujejo zasilno zaviranje, pomoč pri ohranjanju voznega pasu in sistem inteligentne prilagoditve hitrosti. 

Leta 2024 bi moral vsak nov avtomobil, ki se prodaja v Evropsko unijo, imeti vse te varnostne sisteme.

To pomeni, da je predlog, da inteligentna prilagoditev hitrosti postane obvezna za kategorije vozil M1, N1, M2, N2, M3 in N3 do 6. julija 2022, za vse nove tipe vozil v Evropi pa do 7. julija 2024.

Starejše novice