Vir: MOL
Ljubljanainfo
Pon, 22.4.2024 20:00
Strokovna komisija je v finalni izbor uvrstila drevorede, ki so izjemni po svoji velikosti, strnjenosti, zgodovinskemu pomenu, starosti ali primerni izbiri drevesne vrste za prostor, v katerem stoji drevored.

Letos so v Ljubljani prvič izbirali drevored leta. V finalnem izboru je bilo sedem drevoredov, odločitev o tem, kateri izmed njih naj postane drevored leta, pa je pripadla meščankam in meščanom Ljubljane.

»Osnovni namen akcije drevo oziroma drevored leta je ozaveščanje o izjemnem pomenu dreves za naše mesto. Z akcijo želimo spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščank in meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu. 

Drevored leta bo do naslednjega izbora simbolno predstavljal vsa ostala drevesa v mestu,« so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Strokovna komisija je v finalni izbor uvrstila drevorede, ki so izjemni po svoji velikosti, strnjenosti, zgodovinskemu pomenu, starosti ali primerni izbiri drevesne vrste za prostor, v katerem stoji drevored.

V finalni izbor so se uvrstili naslednji drevoredi:

  • Drevored japonskih češenj na Aljaževi ulici,
  • Drevored platan na Ulici bratov Babnik,
  • Drevored divjih kostanjev na Grajski planoti,
  • Drevored platan v BS3 (PST med Vojkovo, Maroltovo in Trebinjsko ulico),
  • Drevored divjih kostanjev na Cesti v Rožno dolino,
  • Drevored javorjev in rdečelistnih hrastov ob Slovenčevi ulici (na odseku med obvoznico in Tolstojevo),
  • Drevored pobešavih vrb na Trnovskem pristanu.

Glasovanje je potekalo do nedelje, 7. aprila. Danes, na svetovni dan Zemlje, je znan zmagovalec: največ glasov je dobil drevored japonskih češenj na Aljaževi ulici.

Starejše novice