V Ljubljani v povprečju na leto odpeljejo največ vozil. V letu 2019 je bilo odrejenih 5037 odvozov nepravilno parkiranih avtomobilov z vozilom z žerjavom oz. pajkom.

Za primerjavo s prejšnjimi leti:

Leto       Št. vozil

2018      2390

2017      2790

2016      3869

2015      4863

Vir: Mestna občina Ljubljana

Cena za intervencijski odvoz vozila v Ljubljani znaša 100€, za odvoz zapuščenega vozila pa 35€. Če avtomobila ne prevzamete v roku 24 ur, vam za hrambo intervencijsko odstranjenih vozil zaračunajo 5€/na dan. Višina stroškov za odstranitev nepravilno parkiranega vozila in za hrambo tega vozila ter odvoz zapuščenega vozila je določena v odloku o cestnoprometni ureditvi, ki ga je sprejel mestni svet. Družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, vozilo po nalogu Mestnega redarstva odpelje na parkirišče Avto sejma, ki se nahaja na Cesti dveh cesarjev, kjer je tudi blagajna za poravnanje vseh obveznosti, odprta 24ur na dan.

Odvoz vozila s pajkom za marsikoga predstavlja kar stresen dogodek, saj morajo vozniki poleg stroška odvoza vozila, plačati še določeno globo. Kar nekaj odpeljanih avtomobilov pa nikoli ne zapelje s parkirišča Avto sejma.

Če voznik do avtomobila pride po izdani globi, vendar še pred prihodom pajka, odvoza vozila ne rabi plačati. V primeru, da pa k nepravilno parkiranemu avtomobilu pride po prihodu pajka, bo odvoz vseeno moral plačati.

 

Nadzori so bili v letu 2019 usmerjeni predvsem v ravnanja, ki najbolj ogrožajo najranljivejše udeležence v prometu, pešce, kolesarje in invalide. Pri izvajanju nadzora na površinah namenjenih za pešce in kolesarje, torej pločnike, prehode za pešce, kolesarske steze imajo mestni redarji tudi zakonsko podlago za odvoz vozil. Neupravičeno parkiranje na označenem parkirnem prostoru za invalida ima tudi zakonsko podlago za odvoz vozila. V letu 2019 je bil nadzor mestnega redarstva Ljubljana usmerjen ravno na te površine.

Starejše novice