Slika je simbolična.
Rebeka Sivka
Čet, 3.3.2022 10:53
Ljubljanska občina kupuje stanovanja, ponudniki morajo biti stari najmanj 50 let.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana kupuje stanovanja z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente na območju Mestne občine Ljubljana.

Doživljenjska mesečna renta

Stanovanje bodo osebe lahko še naprej nemoteno uporabljale zase in za potrebe svoje družine. 

Celotna kupnina ali del dogovorjene kupnine, iz katere se bo najprej plačal davek na promet nepremičnin, pa bo vsebinsko predstavljal zavarovalno premijo v enkratnem znesku, ki jo bo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana kot kupec plačal izbrani zavarovalnici. 

Ponudnik kot prodajalec pa si bo ob upoštevanju višine vplačane zavarovalne premije in svoje starosti zagotovil prejemanje doživljenjske mesečne rente.

Omejitev starosti

Ponudniki so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali državljani članic Evropske unije pod pogojem vzajemnosti in so lastniki bremen prostih stanovanj v večstanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Ljubljana.

Dopolniti morajo najmanj 50 let starosti, mesečni dohodek pa ne presega gornje meje dohodka, kot ga določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. 

Oddaja prijave

Zainteresirani ponudniki, ki želijo prodati stanovanje po pogojih tega razpisa, morajo oddati pisno prijavo do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 17. oktobra.

S priporočeno pošiljko prijavo pošljite na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ali oddati osebno v vložišču Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana na Zarnikovi 3 v Ljubljani.

Pisno prijavo oddajo zainteresirani ponudniki na posebnem obrazcu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, ki ga lahko brezplačno dobijo na sedežu sklada na Zarnikovi ulici 3 v Ljubljani od javne objave razpisa, skozi ves čas trajanja razpisa do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 17. oktobra.

Starejše novice