Ljubljanainfo
Sre, 14.12.2022 07:00
Mestna občina Ljubljana poudarja, da so njene prioritete na področju ravnanja z odpadki preprečevanje, ponovna uporaba in recikliranje, a v praksi je to zadnje videti malo drugače.

Javno podjetje VOKA SNAGA na območju Mestne občine Ljubljana skrbi za čistočo več kot 500 kilometrov cest, 600.000 kvadratnih metrov pločnikov, 50 kilometrov kolesarskih stez in 700.000 kvadratnih metrov trgov.

Med drugim skrbijo tudi za praznjenje košev, pobiranje večjih smeti in odstranjevanje smeti iz odtočnih jaškov. Tedensko praznijo 2300 uličnih koškov, 105.547 zabojnikov za odpadke, 2318 eko otokov in 65 podzemnih zbiralnic.

Njihov obseg dela je nedvomno velik, a kar nekaj bralcev Ljubljanainfo nam je sporočilo, da podjetje, vsaj kar se uličnih košev z nastavki za recikliranje odpadkov tiče, svoje delo opravlja površno.

Prejeli smo opozorila, da so predvsem na območju centra, kjer je ločevalnih košev kar nekaj, razdelki za ločevanje pogosto le navidezni, saj je mogoče, če si koš ogledamo pobliže, opaziti, da se vsi odpadki stekajo v isto vrečo za smeti.

Tako je ves trud meščanov v povezavi z ločevanjem odveč, saj so koši za ločevanje popolnoma izenačeni z navadnimi uličnimi koši, v katere mimoidoči lahko vržejo, kar se jim zljubi, smetarji pa ob odvozu ne poskrbijo za ločevanje, ampak vse zmečejo v eno vrečo in odpeljejo.

To sicer ni vse: po naših neuradnih informacijah se prav tako dogaja, da smetarji tudi v primeru uličnih košev, ki imajo razdelke za ločevanje nameščene pravilno, ob odvozu odpadke iz vseh treh kategorij (plastika, papir, ostalo) stresejo v isto vrečo, domnevno zaradi pomanjkanja časa.

Mesto Ljubljana je sicer del Zero Waste mreže, ob vstopu leta 2014 pa se je občina zavezala k zmanjšanju letne količine preostanka odpadkov na prebivalca na 80 kilogramov, znižanju deleža odloženih odpadkov na manj kot 40 kilogramov na prebivalca ter že preseganje 70-odstotnega deleža ločeno zbranih odpadkov.

To bo, so tedaj sporočili, Snaga dosegla z nadaljnjimi izboljšavami sistema zbiranja odpadkov, okrepljenim sodelovanjem z različnimi déležniki ter intenzivno komunikacijo z uporabniki.

A realnost je osem let pozneje očitno malo drugačna - razen če se ločevanje odpadkov, zbranih v mestnih koših, zgodi v naslednjih fazah, v zbirnih centrih odpadkov?

Močno upamo, da je tako. Za pojasnilo smo se obrnili tudi na podjetje Voka Snaga in njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Starejše novice