Slika je simbolična (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Sre, 24.5.2023 11:00
Na novinarski konferenci je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković povedal, da »odločitev prepuščajo organom na nivoju države, ki so povezani s stroko«.

Strokovnjaki pravijo, da so se nutrije v Krajinskem parku Ljubljansko barje preveč namnožile, zato se je začel lov nanje, javnost pa temu ostro nasprotuje. Kako pa odločitev komentira Zoran Janković in kaj odgovarjajo v Zavodu za gozdove Slovenije?

Nutrije so sicer po poročanju N1 nedavno poškodovale plavajoče turistične hiške na Ljubljanici, to pa ni razlog za lov nanje, poudarjajo pristojni.

V Krajinskem parku Ljubljansko barje opozarjajo, da nutrija s svojo prisotnostjo, pojavnostjo in širjenjem ogroža ekosisteme in avtohtone rastlinske in živalske vrste, ki živijo na istem območju. 

Na novinarski konferenci je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković povedal, da »odločitev prepuščajo organom na nivoju države, ki so povezani s stroko«. Meščane ob tem prosi, da nutrij ne hranijo.

Kaj pa odgovarjajo v Zavodu za gozdove Slovenije Ljubljana?

»Nutrija je v Evropi in tako tudi pri nas opredeljena kot invazivna tujerodna vrsta. Skladno s področno zakonodajo na območjih, kjer je nutrija močno razširjena (kar velja za Ljubljansko barje in samo Ljubljano), smo dolžni zasledovati cilj preprečevanja širjenja populacije in naraščanja številčnosti populacije nutrije,« v zavodu odgovarjajo za Ljubljanainfo.

Izpostavili so še, da je, glede na to, da gre na barju in v Ljubljani za enotno populacijo nutrije, ki se širi vzdolž Ljubljanice in njenih pritokov, nutrija smatrana kot težava tudi znotraj mesta. 

»Pri upravljanju invazivnih tujerodnih vrst smo zavezani predvsem skrbi za ohranjanje domačih (avtohtonih) vrst in ekosistemov, ki so prednostnega pomena, in kar je nenazadnje tudi mednarodna zaveza Republike Slovenije,« še izpostavljajo.

Starejše novice