Slika je simbolična (foto: Bobo).
Ljubljanainfo
Pon, 2.10.2023 14:00
V času gradbenih del prihaja do ovir v prometu in posledičnih zamud.

Slovenske železnice opozarjajo, da povezave med Ljubljano in Dunajem ter med Ljubljano in Frankfurtom ni bila ukinjena.

»V vozno rednem obdobju od 4. septembra do 9. decembra 2023 le ni mogoče zagotavljati direktne povezave vlaka EC 212/213 do Frankfurta (povezava je še vedno na voljo, le potreben je prestop v Beljaku) ter direktne povezave med Ljubljano in Dunajem pri vlaku EC 158/159 (povezava je še vedno na voljo, le potreben je prestop v Gradcu). Direktna povezava med Dunajem in Ljubljano oziroma med Dunajem-Ljubljano in Trstom pa je še vedno na voljo vsak dan z vlakom EC 150/151.«

Do zamud prihaja zaradi del na železniškem omrežju.

»V času gradbenih del pa žal prihaja do ovir v prometu, ki zahtevajo vpeljavo počasnih voženj mimo gradbišč, organizacijo nadomestnih prevozov in tako dalje. ter posledično odmik od voznih redov vlakov oziroma zamude. Zaradi obsežnih investicijskih del in neizogibnih zamud, ki nastajajo na hrvaški in slovenski strani že dlje časa pri vlakih EC 212/213 in EC 158/159, avstrijske železnice ne morejo oziroma ne želijo več zagotavljati direktnih povezav do Frankfurta oziroma Dunaja, dokler bo stanje v prometu za te vlake v Sloveniji in na Hrvaškem z zamudami.«

Vlaki zaradi obsežnih del zamujajo že dlje časa, pri čemer se je dogajalo, da so potniki zamujali zveze na naprej.

»Ker so zaradi del na infrastrukturi pričakovane nadaljnje zamude za te vlake, avstrijske železnice trenutno ne želijo več nadaljevati zamud na avstrijski strani in sprejeti vlaka EC 212/213 kot direktnega do Frankfurta in EC 158/159 kot direktnega do Dunaja. Pri vlaku EC 212/213 je tako potreben prestop v Beljaku, pri vlaku EC 158/159 pa v Gradcu.«

Morda spet decembra?

Slovenske železnice skupaj s hrvaškimi kolegi pripravljajo ukrepe, da zamude do konca leta zmanjšajo. Zato upajo, da bodo z novim voznim redom v decembru ponovno vzpostavili direktno povezavo, vsaj za vlak EC 158/159 do Dunaja.

A opozarjajo, da bo zaradi načrtovanih del na ljubljanskem železniškem vozlišču in začetka gradbenih del na projektu Emonika »v naslednjem letu verjetno težje vzpostaviti direktne vlakovne povezave preko Ljubljane«.

»Vzpostavljanje in ohranjanje povezav v mednarodnem prometu nam je v potniškem prometu Slovenskih železnic zelo pomembno. S predstavniki avstrijskih železnic smo stalno v stiku, imamo vzpostavljeno aktivno in dobro sodelovanje, ki ga vseskozi dopolnjujemo z bilateralnimi sestanki z namenom oblikovanja in uvedbe novih skupnih prodajno tržnih in vlakovnih produktov in ponudb. Tudi na temo ohranjanja omenjenih direktnih povezav je bilo veliko pogovorov. Vendar ker zaradi ovir, ki nastajajo pri izvedbi obsežnih infrastrukturnih del, ne moremo zagotavljati pogoja, da ti vlaki ne ustvarjajo zamud, je bilo težko doseči, da bi povezave ostale direktne.«

Novi predlogi in novi vlaki

Skrajšanje relacij vlakom oziroma prestopi ne bodo bistveno vplivali na obseg števila potnikov, ocenjujejo. 

»Če primerjamo celotno število potnikov v mednarodnem prometu v obdobju januar – julij 2023 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2022 ali z letom 2019 ugotavljamo, da se je število potnikov povečalo. Prav tako se je povečalo število potnikov v medsebojnem prometu z Avstrijo (prepeljani potniki iz Avstrije v Slovenijo in obratno). Število prepeljanih potnikov iz Avstrije v Slovenijo in v tranzitu je v obdobju januar-julij 2023 napram enakemu obdobju v letu 2022 večje za 38 odstotkov. Število odpravljenih potnikov iz Slovenije v Avstrijo pa je v enakem obdobju povečano za 23 odstotkov.«

Sicer pa se zavzemajo za vpeljavo novih vlakovnih povezav z Avstrijo z novimi potniškimi garniturami Stadler, za katere že teče postopek pridobivanja dovoljenj za vožnjo tudi po avstrijskem omrežju. 

Med predlogi za boljše vlakovne povezavo je tudi vpeljava dodatnih vlakov na relaciji Ljubljana – Beljak/Villach in nazaj, ter Ljubljana – Gradec/Graz in nazaj.

»Na strani ÖBB PV so močno naklonjen uvedbi novih vlakovnih  povezav, ki bodo vsekakor pripomogle k večjemu pretoku potnikov in rasti obsega prometa, ter zagotavljajo vso morebitno pomoč, ki bi bila potrebna pri pridobitvi dovoljenja za vožnje garnitur Stadler od Slovenskih železnic na omrežju Avstrije.

V novem 4. investicijskem ciklusu imamo predvideno nabava 20 novih sodobnih klimatiziranih potniških vagonov in štiri večsistemske lokomotive, s katerimi se bo SŽ-Potniški promet lahko aktivneje vključil v mednarodno ponudbo vlakovnih povezav, tako z dnevnimi kot z nočnimi vlaki. Dobava lokomotiv in potniških vagonov se pričakuje v letu 2026.«

Komentarji (1)

Dolenc (ni preverjeno)

Vlak EC 158/159 ne vozi preko Ljubljane, temveč iz Zagreba mimo Zidanega mosta (ne ustavlja tu, saj gre preko loka tovorne postaje) Celja Maribora...
Prosim bodite korektni pri navajanju podatkov in ne pišite nekaj kar ne drži.

Starejše novice