Slika je simbolična.
Ljubljanainfo
Ned, 5.11.2023 11:29
Kupljeni živilski izdelki imajo lahko različne označbe.

Predpakirani izdelki, ki jih kupimo v trgovinah, morajo imeti označen rok uporabe. Vendar ta ne nosi vedno enake informacije.

Ob datumu na embalaži lahko najdete napis »porabiti do« ali »uporabno najmanj do«.

»Porabiti do«

Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil izrecno določa, da datuma uporabe in datuma minimalne trajnosti ni dovoljeno podaljševati.

Živilo, ki mu je pretekel rok uporabnosti, ne sme biti v prometu. Ko takšnemu izdelku poteče rok uporabe, ga nemudoma zavrzite. To so živila, ki se hitro pokvarijo kot na primer sveže meso, ribe in mlečni izdelki.

Pri teh izdelkih bodite tudi pozorni na pravilno shranjevanje.

Pri presojanju, ali je določen izdelek še uporaben, se pri izdelkih z navedbo »porabiti do« ne zanašajte na svoje čute. Škodljive snovi, ki nastajajo ob razkrojevanju hrane niso vedno vidne prostemu očesu, zato ne tvegajte svojega zdravja in ta živila po preteku roka zavržite.

»Uporabno najmanj do«

Izdelki z napisom uporabno »najmanj do« pa niso predmet enakih pravil. Ta živila so lahko po preteku datuma minimalne trajnosti še vedno v prodaji, vendar morajo pri tem upoštevati posebne pogoje.

Ti izdelki morajo biti na posebnih prodajnih policah, pretečeni datum minimalne trajnosti pa mora biti jasno, vidno in nedvoumno označen.

To so lahko na primer težje pokvarljivi izdelki, kot je denimo riž. Ti izdelki so ob pravilnih pogojih shranjevanja in uporabe navedeni na embalaži uporabni tudi po navedenem datumu uporabe.

Pred nakupom takšnega izdelka se prepričajte, da embalaža ni poškodovana, umazana ali kaže znake pokvarljivosti.

 »Trgovec, ki daje tak izdelek v prodajo, nosi vso odgovornost za užitnost in varnost izdelka,« ob tem dodaja Zveza potrošnikov Slovenije.

Starejše novice