Vir: URI Soča
Ljubljanainfo
Čet, 13.4.2023 12:56
Na 34. dnevih rehabilitacijske medicine o pogostih kliničnih problemih v rehabilitaciji.

Danes, v četrtek, 13. 4. in v petek, 14. aprila 2023 v Ljubljani potekajo 34. dnevi rehabilitacijske medicine. Poudarek je na spoznavanju novosti v raziskavah in novih metod na področjih nevromodulacije, prehrane in rehabilitacije sečil, odvajanja blata, rodil in spolovil.

Osrednji strokovni dogodek na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine ter celostne rehabilitacije v Sloveniji organizirata Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča in Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Doc. dr. Metka Moharić, dr. med., strokovna direktorica Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča in predstojnica Katedre za fizikalno in rehabilitacijsko medicino na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je ob tem povedala:

»Letos se posvečamo medicinskim področjem, ki so v zadnjih letih precej napredovala in pri katerih v URI Soča nenehno uvajamo novosti. Za čim večjo učinkovitost in dostopnost rehabilitacije je pomembno, da se te metode širijo tudi na nižje ravni rehabilitacijskih obravnav. Zato je namen letošnjih rehabilitacijskih dni tudi ta, da se s temi metodami seznani čim širši krog strokovnjakov in tako svojim pacientom lahko pomagajo do ustreznih rešitev, bodisi sami ali z napotitvami na višje ravni obravnav.«

Posebna pozornost usmerjena v prehranjenost pacientov

Prvi sklop letošnjih dni rehabilitacijske medicine je namenjen področjem, povezanim z nevromodulacijo. Gre za zdravljenje oz. spreminjanje stanja na področju živčevja in pri okvarah hrbtenjače (npr. pri spastičnosti), ki spodbujajo nevroplastičnost in skušajo uravnati delovanje živčevja, da deluje bolj pravilno.

Gre npr. za uporabo botulina, baklofenskih črpalk, metode z elektrostimulacijo (Spinal Cord Stimulation) itd. Nekatere metode Soča uvaja že vrsto let, pri čemer se njihova uporaba uspešno širi tudi v druge bolnišnice po Sloveniji.

Letos bo posebna pozornost namenjena tudi ustrezni prehranjenosti pacientov, ki je vse bolj prepoznana kot pomemben del uspešne rehabilitacije in potrebuje skrbno strokovno obravnavo. Poleg prehranjenosti je potrebno ustrezno obravnavati tudi podhranjenost pacientov, ki je pri težjih stanjih velikokrat prisotna.

Pomemben sklop predavanj bo obravnaval tudi velikokrat zapostavljeno področje sečil, izločanja blata, rodil in spolovil, kjer so težave povezane s križničnimi funkcijami in ki jih je mogoče na različne načine obravnavati in rehabilitirati, pri čemer se ne sme pozabiti na socialni vidik teh težav.

Rehabilitacijska medicina ima velike možnosti za razvoj

Rehabilitacijska medicina je veja medicine, ki pomaga posameznikom, da ob ali po bolezni ali poškodbi lahko živijo čim bolj aktivno življenje.

Zajema številne kompleksne metode in področja dela ter ima velike možnosti za razvoj, tako s krepitvijo najzahtevnejših pristopov v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, kot s širitvijo mreže na primarnem in sekundarnem nivoju in s tem približevanjem rehabilitacije pacientom v njim bližnja okolja.

Soča poleg izvajanja celovite rehabilitacije in opravljanja najzahtevnejših nalog na področju rehabilitacije izvaja tudi naloge terciarnega nivoja na področju izobraževanja, raziskovanja, oblikovanja doktrine in uvajanja novih spoznanj na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine.
 

Starejše novice