Vir: Mestna občina Ljubljana
Ustvarjeno dne
Sre, 10.8.2022 20:10
V naslednjih dneh bodo nadaljevali z rekonstrukcijo Plečnikovega avditorija v parku Tivoli.

V mesecu juniju so zaradi odkritja ostalin starega Plečnikovega avditorija v Tivoliju dela v okviru projekta njegove rekonstrukcije začasno ustavili. Z Mestne občine Ljubljana sporočajo, da te dni poteka priprava terena za izvedbo pilotiranja, ki se bo začelo predvidoma 16. avgusta.

Zaradi potrebe po ohranjanju ostalin avditorija v obstoječi obliki in obsegu je bilo potrebno pripraviti rešitev spremembe temeljenja.

Poletnemu gledališču vdihnili novo življenje

Z nujnimi dodatnimi deli bodo zagotovili minimalno poseganje v ostaline, obenem pa bodo z nadaljevanjem rekonstrukcije nekdanjemu poletnemu gledališču vdihnili novo življenje.

Rekonstrukcija bo predvidom zaključena oktobra

Izvaja se nasip transportne poti z utrditvijo do območja, kamor se bo prestavilo nekaj obstoječih betonski elementov, sledila bo ponovna zakoličba objekta, nato bo izveden nasip gramoznega materiala z utrditvijo po površini območja pilotiranja in še zakoličba pilotov.

Celotna rekonstrukcija Plečnikovega avditorija, ki se izvaja skladno z usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Agencije Republike Slovenije za varstvo okolja, bo končana predvidoma do konca oktobra. 

Ponovna obuditev kulturnih prireditev na prostem

Arhitekt Jože Plečnik je leta 1933 v osi sprehajališča po grških vzorih uredil tudi poletno gledališče z avditorijem. Od konca druge svetovne vojne pa vse do sredine šestdesetih let je na tem prostoru deloval poletni kino, ki so ga nato odstranili in zatravili.

V luči ohranjanja Plečnikove ideje in zaokrožitve kulturnega programa v parku Tivoli skupaj z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom in leta 2017 prenovljeno Švicarijo ta prostor ponovno obudili za kulturne prireditve na prostem.

Ohranjanje zelenja

Na jasi za Tivolskim gradom, ki je danes obdana z visokoraslimi drevesi in z rastiščem zaščitenih rastlin, so bile umeščene lesene tribune, peščen oder je odpiral pogled proti mestu.

V okviru prenove, ki jo je zasnoval Rok Žnidaršič, Medprostor, bodo uredili lesene tribune na jekleni konstrukciji, in sicer na obstoječem mestu v obstoječem obsegu. To pomeni, da se v celoti ohranja obstoječa zarast ob jasi, vključno z vsemi drevesi.

Oder bo oblikovan kot utrjena, redno vzdrževana zelena površina. Dostop do tribun in odra je predviden v zgornjem vogalu odra. Pot so si zamislili kot utrjeno travnato površino, ki se poveže z lesenim mostom, ki premošča že urejen jarek za odvodnjavanje meteornih vod in se izteče na urejeno peščeno pot proti Švicariji.

Z obnovo sledijo smernicam za kakovostno urejanje javnega prostora in parkovnih površin, naravnih vrednot in kulturne dediščine, so še izpostavili na ljubljanski mestni občini.

Starejše novice