Foto: Bobo
Rebeka Sivka
Pon, 7.3.2022 06:40
Območje Situle ni samo eno najbolj onesnaženih v Ljubljani, temveč je tudi zelo potresno in poplavno ogroženo.

Čeprav Ljubljana velja za mesto, ki prebivalcem zagotavlja visoko kakovost življenja, pa so nekateri ljubljanski deli podvrženi mnogim nevšečnostim, med njimi tudi območje Situle.

Škodljiv vpliv na zdravje

Onesnaženje zraka, zlasti na mestnih območjih, je javnozdravstveni problem. Čist zrak je ključnega pomena za kakovostno življenje in dobro počutje prebivalcev.

Onesnaženost zraka je tudi pomemben okoljski vzrok prezgodnje umrljivosti.

Nevladni organizaciji Focus ter Inštitut za zdravje in okolje sta konec leta 2020 pozvali prebivalce in obiskovalce prestolnice k predlaganju lokacij, na katerih naj opravijo meritve koncentracij zdravju škodljivega dušikovega dioksida.

Lokacija, ki je bila ugotovljena kot najbolj kritična z vidika škodljivega vpliva avtomobilskov izpustov na zdravje, je bil podvoz pod železniškimi tiri pri Ortobaru oziroma Situli

Potresna ogroženost

Slovenija leži na potresno zelo dejavnem območju. Stavb z neprimerno potresno varnostjo pa naj bi bilo samo v Ljubljani več kot 2000. 

Med najbolj problematične državne infrastrukturne objekte spadajo vse večje stavbe, zgrajene pred letom 1963, večina katerih še zmeraj ni bila ustrezno sanirana. 

Med zelo potresno ogrožene stavbe spadajo tudi tri stolpnice na začetku Topniške ulice, ki se nahajajo v neposredni bližini Situle. 

Uničujoče poplave

Območje Situle je zelo ranljivo tudi za poplave, kar se je pokazalo predvsem v preteklem letu. 

Lanskega septembra je v zelo kratkem času ob močni nevihti z dolgotrajnim nalivom na območju prestolnice nastalo veliko škode. 

Večina podvozov je bilo praktično neprevoznih.

Promet je med drugim stal tudi pred podvozom pri Situli. Zalilo je tudi več avtov v garaži večstanovanjskega objekta Situla. Voda je zalila garaže vse do četrte etaže, večina vozil je bila v celoti pod vodo. Vsa so bila popolnoma uničena.

 

Starejše novice