Ljubljanainfo
Ned, 10.7.2022 13:52
Kakšne so kazni, kdo jo je dolžan odstraniti in s kakšnimi težavami s tovrstno rastlino se spopadamo v Sloveniji?

Ambrozija je škodljiva in alergena rastlina, ki se v zadnjih letih intenzivno širi tudi pri nas. Uničuje razvoj domorodnih biotskih vrst, zaradi njenih alergenih reakcij pa je že od leta 2010 predpisano obvezno zatiranje te.

Povzroča hude alergije na koži, astmatične napade, seneni nahod, ob enem pa uničuje tudi pridelke. Cveti od konca julija do konca septembra, povzroča pa tudi težave pri izkoreninjenju.

Kje jo najdemo?

 • na suhih tleh, kot so cestni robovi,
 • bližina ptičjih krmilnic,
 • na njivah, pogosto med koruzo.

S kakšnimi težavami ambrozije se spopadamo v Sloveniji?

 • do pred nekaj desetletji širjenje in naturalizacija slabo dokumentirana,
 • danes ob vseh nižinskih cestah v strnjenih sestojih,
 • zadnja leta tudi pojav kot plevel med koruzo,
 • poznocvetoča enoletnica, cveti več mesecev,
 • visoka sposobnost obnove s stranskimi poganjki,
 • številna in dolgoživeča semena,
 • vetrocvetka,
 • pelod močno alergen,
 • izkušnje z odstranjevanjem in nadzorom v drugih državah precej slabe,
 • težko prepoznavna.

Lastniki zemljišč so jo dolžni odstraniti sami

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin je izdal odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu ambrosia. Ta odredba določa ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranja tovrstne rastline.

Imetnik zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina jo mora odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da rastlina v rastni dobi več ne obraste, do konca meseca septembra pa mora opravljati nadaljnja redna opazovanja zemljišča.

Ker je rastlina alergena je pri odstranjevanju potrebno uporabljati rokavice, zaradi nevarnosti hudih alergijskih reakcij na koži, dihalih in v sluznici pa v času njenega cvetenja tudi zaščitno masko. 

Nadzor in kazni

Fitosanitarni inšpektorji Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravljajo poostren nadzor, za neodstranitev tovrstne rastline pa so predpisane tudi kazni od tisoč do tisoč petsto evrov

Kako zmanjšamo stik z alergeni? 

 • čim manj gibanja na prostem
 • zapiranje oken in vrat stanovanja
 • izogibanje travnikov s sveže pokošeno travo
 • sušenje oblačil in obutve znotraj stanovanja
 • preživljanje dopusta v krajih kjer ni ambrozije

Starejše novice