Stanje nadhoda (foto: bralka)
Ljubljanainfo
Sre, 13.9.2023 16:00
DARS se je odzval na klavrno stanje nadhoda nad ljubljansko obvoznico.

Pred dnevi smo poročali o klavrnem stanju mostu čez ljubljansko severno obvoznico, potem ko se je od njega okrušil manjši kos betona in priletel v vetrobransko steklo vozila, ki je v tistem trenutku vozilo pod njim.

Poveden je zapis bralke pod objavo: 

»Res je, vsakodnevno hodim čezenj pa me je groza kako se drobi. Nadvozi in nadhodi grozljivi. Dve leti nazaj so že delali izmere za novi nadhod, ne vem kaj še čakajo. Ali čakajo na katastrofo?«

Mestna občina Ljubljana se je na poziv, naj most sanirajo ali pa zaprejo obvoznico, ker lahko v primeru večjega okruška pride do smrtnih žrtev, odzvala: kot so sporočili, z objektom soupravljajo oni in Družba avtoceste v Republiki Sloveniji.

Slednji naj bi vodil postopke zamenjave objekta, Mestna občina Ljubljana pa naj bi jih na stanje že večkrat opozorila.

Za dodatna pojasnila smo se torej obrnili na Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji.

MOL in DARS

Že uvodoma so pojasnili, da so v sklopu pregledov premostitvenih objektov ugotovili, »da je nadhod za pešce VA0226 (Gotska ulica) v slabem stanju in potreben celovite obnove oziroma zamenjave«.

V upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji je nosilna (s tem tudi prekladna) konstrukcija objekta, so pojasnili v nadaljevanju; asfaltno vozišče ter oprema, kot sta ograja in razsvetljava pa v upravljanju Mestne občine Ljubljana.

»Torej, upravljavci cest in poti na nadvozih in nadhodih na avtocestah in hitrih cestah so v skladu s področno zakonodajo zadolženi za vzdrževanje cest in poti na objektih in njegove opreme, ki služi za varnost na njem. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji je zadolžena samo za nosilne konstrukcije teh objektov brez opreme.«

Temu so dodali, da nadhod, ki je namenjen pešcem, s konstrukcijskega vidika ni deležen velikih obremenitev, skladno z zakonodajo pa izvajajo redne in glavne preglede.

Obeta se zamenjava

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji in Mestna občina Ljubljana sta že podpisala sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij za zamenjavo nadhoda VA0226.

»Trenutno je v fazi pridobitev projektne dokumentacije za zamenjavo obeh nadhodov (gre za nadhoda nad severno ljubljansko obvoznico H3 v podaljških Gotske in Ledarske ulice v Šiški). Pričakujemo, da bo projektna dokumentacija predana do konca leta 2023. Izvedbo zamenjavo obeh nadhodov po vodila Mestna občina Ljubljana, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji bo nastopil kot sofinancer. Projektantska ocena vrednosti zamenjave nadhodov bo zaznana po predaji in uskladitvi projektne dokumentacije.«

Skladno s sporazumom je torej Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji pristojen za vodenje postopka za pridobitev projektne dokumentacije, Mestna občina Ljubljana pa je pristojna za vodenje postopka za izvedbo del.

Izdelava projektne dokumentacije je v zaključevanju in bo, kot rečeno, dokončana predvidoma do decembra 2023, sama izvedba dela pa je predvidena v letu 2024.

»Po končani zimi odstranimo dele betona, ki odstopajo od armature in posledice zmrzovanja. Poleg obeh objektov bosta zgrajena nova, z jekleno nosilno konstrukcijo.«

Starejše novice