Ljubljanainfo
Pet, 3.3.2023 07:00
V primeru, da vaš pes napade divjad, lahko prejmete tudi do 1200 evrov kazni, če napade človeka ali drugo žival pa lahko prejme status nevarnega psa.

V letošnjem letu se je v Sloveniji že večkrat zgodilo, da je pes ugriznil ali napadel človeka ali drugo žival. Kakšna so pravila pri privezovanju psa, kazni in v katerem primeru lahko vaš pes prejme status nevarnega psa?

Novela zakona o zaščiti živali med drugim ureja lastništvo živali, status nevarnih psov, privezovanje z verigo in pravilno uporabo pasje ovratnice.

Psa je na kmečkih dvoriščih sicer dovoljeno privezovati z jeklenico, vendar mora biti ta dolga najmanj pet metrov in mora psu omogočiti gibanje v obe smeri na razdalji najmanj štirih metrov.

Pes se lahko prosto giblje, vendar mora biti v takem dosegu, da ga lahko lastnik odpokliče

Med sprehodom mora biti pes na vodilu privezan z oprsnico in ne klasično ovratnico, saj lahko pri dolgotrajni uporabi te pride do poškodb vratu in hrbtenice psa.

»Pes se lahko prosto giblje, vendar mora biti v takem dosegu, da ga lahko lastnik odpokliče, bodisi z vidnimi znaki ali pa z glasom, piščalko ... Pes mora biti tudi tako vzgojen, da ga lahko lastnik odpokliče, v kolikor bi želel preganjati prosto živeče živalske vrste.

V kolikor vidnega ali glasovnega stika med lastnikom in psom ni, je tak pes brez nadzora,« so za Sobotainfo že pojasnili iz Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

V primeru, da pes napade divjad lahko prejmete kazen med 420 in 1200 evri

Zakon o divjadi in lovstvu določa, da psov ni dovoljeno brez nadzora spuščati v prosto naravo. Lastnik je odgovoren za škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi. Za omenjeno se zagrožena kazen z globo od 420 do 1200 evrov.

Kot je že bilo omenjeno, se pes lahko prosti giblje, vendar mora biti lastnik v takem dosegu, da ga lahko odpokliče.

»Kljub zgoraj navedenim določilom je v spomladanskem času priporočljivo, da imajo lastniki svoje pse pripete z vrvico. V tem obdobju večina prostoživečih živali polega svoje mladiče, ki so nebogljeni in ne morejo ubežati psu.

Še posebej so na udaru mladiči srnjadi, ki se samo pritisnejo k tlom in čakajo, saj prve tri tedne po rojstvu ne sledijo materi in ne bežijo pred plenilci. Ko psi najdejo take mladiče, je že prepozno, da bi jih lastniki odpoklicali,« so še opozorili iz inšpektorata.

Če pes ugrizne človeka ali žival lahko prejme status nevarnega psa

Ugrizi in napadi psov so v prisotnosti inšpekcijske službe uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

V primeru, če pes ugrizne človeka ali žival, se na podlagi zbranih dokazov uradni veterinar odloči o statusu psa, kar pomeni, da lahko pes prejme tudi status nevarnega psa.

Nevaren pes je pes, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti ali kaže napadalno vedenje do človeka ali je ugriznil človeka oziroma žival. Za nevarne pse se ne štejejo:

  • službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti,
  • pastirski psi, katerih ugriz se zgodi v času varovanja črede na označenem ograjenem pašniku,
  • pastirski psi, katerih ugriz se zgodi v času varovanja črede na označenem neograjenem pašniku, kjer je čreda s pastirskim psom pod neposrednim nadzorom pastirja,
  • pastirski psi, katerih ugriz se zgodi v času premeščanja črede ob prisotnosti pastirja,
  • psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodih označeno z opozorilnim znakom,
  • psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med veterinarskimi posegi,
  • psi, ki še niso dopolnili šest mesecev in so v tem obdobju ugriznili enkrat, datum skotitve psa pa je bil vnesen v centralni register psov že pred ugrizom.

Starejše novice