Ljubljanainfo
Pon, 17.10.2022 16:00
Danes so se pred Mestno hišo zbrali člani Liste Neodvisnih, ki se poteguje za volitve v ljubljanski mestni svet.

Lista Neodvisnih, ki jo sestavlja 20 članov in članic, potrebuje tisoč podpisov, da lahko kandidira za mestni svet.

»Bojimo se še enega mandata Zorana Jankovića z absolutno večino v mestnem svetu. Pozni smo z zbiranjem podpisov zaradi več razlogov. Eden od njih je, da se nihče od nas s tem še ni ukvarjal. Smo strokovnjaki in kritično misleči meščani, ki nas res zelo muči, kaj se v mestu dogaja. To delamo v prostem času,« je govor Liste neodvisnih začel arhitekt Arne Vehovar.

Listo Neodsivnih sestavljajo Ljubljančani in Ljubljančanke, ki jim je skupen kritičen odnos do po njihovem mnenju nevzdržnega vodenja mesta kot gospodarske korporacije in do zaskrbljujočih tendenc njegovega prihodnjega razvoja. 

Da bi to preprečili, so se odločili za oblikovanje liste neodvisnih kandidatk in kandidatov za mestne svetnice in svetnike.

Mesto za prebivalce

»Naš cilj je mesto, ki bo vodeno, urejeno in oblikovano tako, da bo služilo običajnim življenjskim potrebam svojih prebivalcev. Mestno, ki ne bo več podložno trgu in brezsramnim špekulacijam tistih, ki ne vejo, kaj bi s svojim bogastvom,« so Neodvisni opisali svoje namere.

Zavzemajo se namreč, da bi Ljubljana postala prostor, kjer imamo vsi zagotovljene možnosti za soupravljanje in javno soodločanje o usodi svojega kraja. Želijo zagotoviti cenovno dostopna lastniška, najemniška, varovana in zadružna stanovanja tudi v središču mesta. 

»Smo proti razprodaji javnega premoženja in smo za sobivanje različnih slojev in skupnosti namesto vase zaprtih elitnih sosesk. Smo za vračanje storitvenih dejavnosti, obrtniških delavnic in trgovin v mestno središče, da bodo služile sprotnim potrebam lokalnega prebivalstva.«

Čisto mesto

Poleg navedenega si bodo prizadevali tudi za učinkovit in okoljsko neobremenjujoč mestni in medkrajevni javni promet, čistejši zrak brez sežigalnice odpadkov, čisto vodo, več zelenih in športno-rekreacijskih javnih površin in za spoštovanje arhitekturno-kulturne dediščine. 

Pomembni so jim dostop do javnih zdravstvenih storitev, socialna varnost in ohranitev avtonomnih prostorov.

Listo Neodvisnih sestavljajo kandidati: Primož Bezjak, Andreja Gabrovec, Tadej Glažar, Andrej Hrausky, Barbara Pia Jenič, Marko Juvan, Barbara Kapelj, Žiga Kariž, Milan Kovač, Kaja Lipnik Vehovar, Martina Lipnik, Alen Ožbolt, Anja Planišček, Luka Počivalšek, Apolonija Simon, Tadej Troha, Arne Vehovar, Aleš Vodopivec in Anže Zadel.

Starejše novice